While loop

De multe ori avem nevoie să repetăm anumite instrucţiuni. Când acesta este cazul, putem folosi o buclă while care se va execută cât timp o condiţie este adevărată.

while (condiție){
      instrucțiuni;
}

La fel ca la structura if, condiţia trebuie să fie o valoare booleană (true sau false), iar instrucţiunile pot fi oricât de multe.

Cum funcționează?

Funcționează pe același principiu că un if, dar este un loop (o buclă). Cât timp (while) condiția este validată se execută instrucțiunile din interiorul structurii repetitive.

Exemplu concret: Cât timp dorim să creștem viteză mașinii, ținem apăsat pe accelerație. Când nu mai dorim să crească viteză, se iese din while, nu mai apăsăm pe accelerație.

Putem avea mai multe mecanisme şi condiţii mai complexe la while, dar pentru moment nu întrăm în detalii. Singurul mecanism care mai este prezentat este cel pentru while(true) care execută instrucțiunile la infinit. Acesta poate fi oprit la apelul instrucţiunii break;, în cazul în care punem o condiţie ce are că rezultat o valoare true.

Exerciții:

1. Salvează o valoare între 1 şi 10 într-o variabilă. Încearcă să ghiceşti numărul prin introducerea unei valori de la tastatură. Afişează mesaje diferite dacă numărul este mai mare, mai mic sau dacă l-ai ghicit.

Exemplu consolă:

Ghiciti un numar intre 1 și 10.
Introduceti numarul: 3
Numarul cautat este mai mare!
Introduceti numarul: 8
Numarul cautat este mai mic!
Introduceti numarul: 6
Felicitari! Ati ghicit numarul!

Soluţie

Soluţie


2. Scrie un program care să facă suma unor numere întregi introduse de la tastatură. Suma va fi afişată la fiecare pas. Programul se va opri când se va introduce valoarea 0.

Soluţie

Soluţie


3. Introdu un număr întreg de la tastatură. Afişează cifrele acestuia.

Soluţie

Soluţie


4. Introdu un număr întreg de la tastatură. Afişează cifrele acestuia în ordinea în care apar

Soluţie

Soluţie


5. Se dau variabilele a, b, c, d, e, f, g inițializate cu valorile 123, 22, 423, 123, 12, 43, 918. Scrieți un algoritm care să afișeze maximul și minimul lor.

Soluţie

Soluţie


You could leave a comment if you were logged in.