Switch

Instrucţiunea switch va verifica o variabilă cu o serie de valori. Atunci când întâlneşte o valoare egală, va executa toate instrucţiunile până la întâlnirea unui break. În cazul în care nicio valoare nu este egală, va executa instrucţiunile din clauza default. Exemplul de mai jos este echivalent cu exemplul de la if-else.

Exemplu

Cum funcționează?

Avem o variabilă cu o anumită valoare. În interiorul unui swich vom introduce variabila respectivă, apoi vom scrie ce se întâmplă în fiecare caz. Exemplificând cu ajutorul exemplului de mai sus, dacă variabila ar fi 3, se va aplica cazul 3, adică result = “Tuesday”. Dacă variabila ar fi 2, se va aplică cazul 2, adică result = “Monday”.

Astfel, putem concluziona faptul că variabila indică numărul cazului aplicat.

Ce se întâmplă dacă numărul este mai mare decât numărul cazului?

Se va folosi cazul default. Acesta se comportă la fel ca orice alt caz.

Break

Break este folosit pentru a ieși dintr-o structură de decizie (if, switch) sau de tip buclă (loop - while loop, for loop).

Ce se întâmplă dacă nu folosim break într-un switch?

Se vor executa toate cazurile de după break-ul respectiv. De exemplu, dacă am pus break la case 1, iar în total avem 4 cazuri, iar de la case 2 până la case 4 nu a fost pus break, atunci se vor execută toate cazurile. (case 2, case 3, case 4).

Rezultat:

Monday
Tuesday
Wednesday

Alte exemple de switch-uri:

Switch cu String-uri:

Da, se poate folosi un string, acesta funcționează la fel ca un switch care are un int.

Exerciții:

1. Refaceţi exerciţiile de pe pagina if folosind un switch.

2. Să se realizeze un program în care utilizatorul introduce de la tastatură un număr între 0 și 6 reprezentând ziua din săptămână, astfel: 0 = Duminică, 1 = Luni … 6 = Sâmbătă. Folosind switch-ul să se afișeze un mesaj specific zilei din săptămână.

Soluţie

Soluţie


3. Refaceţi acelaşi exerciţiu cu String în loc de int.

Soluţie

Soluţie


You could leave a comment if you were logged in.