Comentarii

Comentariile sunt porţiuni de cod (în general linii întregi) care nu sunt luate în seamă de Java şi nu sunt executate ca şi cod propriu-zis. Acestea ar putea fi folosite pentru:

  • a nu executa anumite instrucţiuni
  • a explica anumite părţi din cod
  1. pe o singură linie: încep cu //
  2. pe mai multe linii: între /* şi */

Pentru comentariile pe o singură linie, acestea încep de la simbolul // şi sunt active până la sfârşitul liniei respective.

Comentariile pe mai multe rânduri încep de la simbolul /* şi se termină la simbolul */, că în exemplul de mai jos.

De asemenea, la fel că în HTML, CSS, Java și multe alte limbaje există un shortcut pentru a comenta o porțiune întreagă de cod.

Pentru windows: ctrl + /

Pentru mac: cmd + /

Assignment

Să se comenteze programele la care ai lucrat anterior.

You could leave a comment if you were logged in.