If Statement

Structura if este o structură logică folosită în cod atunci când vrem să executăm o bucată de cod doar dacă este îndeplinită o anumită condiție.

if este ploaie afară atunci luăm umbrela, else nu luăm umbrela.

if (condiție){
    instrucțiuni;
}

În JavaScript avem următoarele afirmații condiționale:

if - pentru a specifica un bloc de cod care trebuie executat, dacă o condiție specificată este adevărată

else - pentru a specifica un bloc de cod care trebuie executat, dacă aceeași condiție este falsă

else if - pentru a specifica o nouă condiție de testat, dacă prima condiție este falsă

Dacă (if) vârsta este mai mare sau egală cu 0 și mai mică decât 18 înseamnă că este un copil. Altfel dacă (else if) vârsta este mai mare sau egală decât 18, dar mai mică decât 120 înseamnă că este un adult. În punctul acesta am acoperit toate variantele posibile, iar asta înseamnă că dacă vârstă nu îndeplinește niciuna dintre condițiile de mai sus, atunci (else) vârstă este invalidă.

Atunci când condiţia de la if este falsă, putem avea alt set de instrucţiuni pe care îl vom executa cu else. Mai mult, se pot face verificări succesive, astfel încât să executăm doar instrucţiunile potrivite pentru o anumită condiţie.

Mai jos ai 2 exemple în care se foloseşte un if cu un else şi mai multe clauze else if pentru verificarea succesivă condiţiilor. Verificarea se va opri la primul else if care este adevărat. Dacă nicio condiţie nu este adevărată, se vor execută instrucţiunile din clauză else, doar dacă această există.

Operatorul ternar:

numeVariabila = (condiție) ? valoare1:valoare2

Un alt avantaj al operatorului ternar este că poate fi folosit direct în alte expresii:

Exerciții:

1. Creează un program care cere vârsta de la tastatură. În funcţie de vârsta introdusă, să se afişeze un mesaj dacă utilizatorul este minor sau nu.

Soluţie

Soluţie


2. Creează un program care să afişeze unul din următoarele mesaje pentru o vârstă introdusă de la tastatură. Testează programul cu toate variantele.

  • vârsta e mai mică că 16, scrie "Nu poți conduce."
  • vârsta e mai mică că 18, scrie "Nu poți vota."
  • vârsta e mai mică că 25, scrie "Nu poți închiria mașini."
  • vârsta e 25 sau mai mare, scrie "Poți să faci orice este legal."

Soluţie

Soluţie


3. Introdu un număr între 1 şi 7 de la tastatură. Afişează denumirea zilei corespuzătoare numelui introdus (1 – Luni, 2 – Marți, etc.)

Soluţie

Soluţie


4. Se citesc 2 şiruri de caractere de la tastatură. Să se compare şi să se afişeze dacă sunt egale sau nu.

Soluţie

Soluţie


5. Se citesc 3 numere de la tastatură, afișați maximul lor folosind if.

Soluţie

Soluţie


You could leave a comment if you were logged in.