Structura repetitivă do-while

do…while este o structură repetitivă cu număr necunoscut de paşi.

Do-while se comportă asemănător cu un while. Singura diferenţă este verificarea condiţiei care este făcută la final pentru structura do-while. Din acest motiv, instrucţiunile din do-while se vor executa cel puţin o singură dată.

Sintaxa

do {
    instrucțiuni;
} while (condiție);

Unde

  • do – cuvânt cheie
  • instrucţiuni – oricâte instrucţiuni pe care vrem să le executăm
  • while – cuvânt cheie
  • condiţie – o condiţie oricât de complexă din care rezultă ceva adevărat sau fals; atâta timp cât condiţia este adevărată, se vor executa instrucţiunile din interiorul lui do-while

Exerciții:

1. Să se scrie un program care să simuleze aruncarea a două zaruri. Să se arate valorile de pe zaruri, şi suma acestora. Programul se va opri când va întâlni o dublă. Folosiţi do-while.

n = Math.floor(Math.random() * 11); 
//generează un integer din intervalul [0; 10]

Veți folosi funcția random a JS.

Math.random( ) generează un număr decimal;

se înmulțește cu un număr folosit pe post de bound (de exemplu, dacă avem nevoie de un număr de la 0 la 5 vom înmulți cu 6)

Math.floor( ) este funcția care convertește Math.random într-un integer

Soluţie

Soluţie


2. Să se scrie un program care generează un număr aleator de la 1 până la 5. Să se ghicească numărul respectiv din mai multe încercări. După fiecare încercare să se afişeze dacă numărul introdus este mai mare sau mai mic decât numărul care trebuie ghicit. Să se folosească do-while.

Soluţie

Soluţie


3. Să se creeze un calculator care face operaţii simple (adunare, scadere, inmultire, impartire, mod - aflarea restului). Se introduc numerele cu operaţia între ele, apoi se afişează rezultatul. Programul se opreşte la adunarea 0 + 0. Folosiţi do-while.

Soluţie

Soluţie


4. Se citesc numere de la tastatură până la întâlnirea numărului 0 şi se face totalul. Să se facă suma numerelor pare şi produsul numerelor impare. Implementaţi o rezolvare cu while şi do-while.

Soluţie

Soluţie


5. Să se numere câte cifre are un număr introdus de la tastatură. Implementaţi cu while şi do-while.

Exemplu:

123 are 3 cifre
2994 are 4 cifre

You could leave a comment if you were logged in.