Afișare

Unde se scrie Javascript?

Javascript se poate scrie intern (în interiorul unui fișier HTML, în interiorul tag-urilor <script> </script>) extern (într-un fișier separat, precum fișierele CSS. Despre JS extern vom discuta într-un capitor succesor)

innerHTML

Vom avea nevoie de:

 1. un paragraf gol, în care să scriem codul
 2. atributa id pe care să i-o atribuim paragrafului (<p id=”oriceid”> </p>)
 3. tag-urile <script> </script> între care se va scrie JS
 4. partea propriu-zisă de JS

Output:

some text

Sintaxa:

<script>
document.getElementById("empty").innerHTML = "some text";
</script>

Ce se întâmplă mai exact?

Partea de JS din fișierului HTML îi spune lui document să preia elementul HTML după id. Între paranteze este id-ul introdus. Folosind . apelăm o funcție a JS-ului, funcția “innerHTML”, apoi atribuim textul între ghilimele.

Observații: După fiecare linie de cod scrisă în JS vom pune ; Putem pune orice id. Id-ul poate fi atribuit oricărui element HTML.

window.alert

Sintaxa:

<script>
    window.alert("some text");
</script>

Ce se întâmplă?

În cadrul lui window apelăm funcția alert, apoi introducem textul pe care vrem să îl afișăm în window.

Ce putem afișa?

Orice. Se pot afișa caractere, se pot afișa cifre, se pot afișa suma unor numere, sau chiar “suma” unor numere cu șirul de caractere.

De ce “5” + “7” = “57”?

Este că și cum ai întreba de ce “te” +”xt” = “text”. Pentru că se concatenează două șiruri de caractere, 5 + 7. Pentru a face o sumă trebuie să eliminăm ghilimelele.

Operatori:

 • + adunare
 • - scădere
 • * înmulţire
 • / împărţire
 • % restul împărţirii

Comparaţîi

Pe lângă operaţii aritmetice, se mai pot afişa şi rezultatul diverselor operaţii de comparaţie. Rezultatul va fi unul din cuvintele true sau false, în funcţie de valorile comparate. Acestea se pot realiza doar între numere şi este nevoie de următorii operatori:

 • == verifică dacă 2 numere sunt egale
 • != opusul lui ==, verifică dacă 2 numere sunt diferite
 • < primul număr este strict mai mic că al doilea
 • > primul număr este strict mai mare că al doilea
 • <= primul număr este mai mic sau egal cu al doilea
 • >= primul număr este mai mare sau egal cu al doilea

Ordinea operaţiilor

La fel că în matematică, fiecare operator are o prioritate mai mare sau mai mică (înmulţirea se execută înainte de adunare, şi adunarea înainte de comparaţîi). Şi la fel că în matematică poţi forţa ordinea operaţiilor folosind ().

Rulaţi codul de mai sus cu şi fără paranteze şi comparaţi rezultatele obţinute. Dacă ai operaţîi mai complexe, poţi folosi oricâte seturi de paranteze ai nevoie!

Caractere Escape

Există cazuri când vrei să afişezi diverse caractere cu semnificaţie specială în Java, cum ar fi, de exemplu, ghilimelele ("): acestea reprezintă începutul şi sfârşitul unei bucăţi de text. În mod normal nu pot fi afişate, decât dacă îl foloseşti că şi caracter special, pe scurt să o pui după un backslash (\). La fel funcţionează pentru \ sau chiar pentru taburi sau rânduri noi. \" caracterul ghilimele

Exerciţii

1. Să se afişeze următoarele desene:

*****
*****
*****
*****
*****
8
88
888
8888
88888

Soluţie 1

Soluţie 1


Soluţie 2

Soluţie 2


2. Să se afişeze următoarele mesaje:

Hello World!
Hello Again
I like typing this.
This is fun.
Yay! Printing.
I'd much rather you 'not'.
I "said" do not touch this.

Soluţie

Soluţie


3. Gândeşte-te care ar fi rezultatul următoarelor operaţîi dacă ar fi scrise în interiorul parantezelor de la

document.getElementById(“oriceid”).innerHTML = ();
apoi scrie codul Javascript care le calculează automat.

"I will now count my chickens:"
"Hens " + (25 + 30 / 6)
"Roosters " + (100 - 10 * 3 % 4)
"Now I will count the eggs:"
3 + 2 + 1 - 5 + 4 % 2 - 1 / 4 + 6
"Is it true that 3 + 2 < 5 - 7?"
3 + 2 < 5 - 7
"What is 3 + 2? " + ( 3 + 2 )
"What is 5 - 7? " + ( 5 - 7 )
"Oh, that's why it's false."
"Hai să facem suma lui 3 + 2: " + 3 + 2
"De ce nu a ieșit?"
3 + 2 + " Ce s-a întâmplat acum?"

You could leave a comment if you were logged in.