Variabile

Variabilele sunt nume date unor valori. Acestea se comportă ca nişte căsuţe în care sunt salvate valori de un anume tip. Pe parcursul programului, valoarea lor se poate schimba. Fiecare variabilă are un tip, corespunzător tipului de date pe care îl stochează (sau la care face referire).

public class MyVariables {
  public static void main(String[] args) {
    int x;
    x = 6;
    System.out.println(x);
  }
}

În codul de mai sus este declarată o variabilă de tipul int. Acesta înseamnă că poate reţine doar numere întregi. Instrucţiunea x = 6 este o instrucţiune de atribuire cu ajutorul căreia putem salva valoarea în variabila x. Acum, de fiecare dată când folosim variabila x, aceasta va fi înlocuită cu valoarea 6 (de exemplu la afişare).

Tipuri

În funcţie de valorile pe care le putem reţine, variabilele pot fi de mai multe tipuri. Pentru început, este de ajuns dacă înţelegi cum se folosesc câteva tipuri uzuale.

int

 • folosit pentru numere întregi
 • poate lua valori între aproximativ -2 miliarde şi +2 miliarde
 • exemplu:

int a = 10000;
int b = -235;

double

 • folosit pentru numere reale (cu virgulă):
  double x = -34.5221, k = 123.45;

boolean

 • folosit pentru a reţine valorile de adevăr true sau false:
  boolean first = true;

String

 • folosit pentru a reprezenta şiruri de caractere (text)
 • valoarea unui String trebuie să fie înconjurată de ""
 • exemplu:
  String name = "Vasile";
 • putem avea şi şiruri goale:
  String emptyString = "";

Operaţii

Pentru a folosi diverse tipuri de variabile, trebuie în primul rând să le declari, apoi să le dai o valoare. Variabilele pot fi folosite pentru a reţine rezultatul unor operaţii matematice, de comparaţie, etc. Acestea ne ajută cel mai mult când nu cunoaştem anumite valori încă de la începutul programului sau când vrem sa folosim aceeaşi valoare de mai multe ori. Mai mult, cel mai important este că prin variabile putem da anumite semnificaţii valorilor din cod pe care le folosim.

 • declarare: int x;
 • iniţializare: x = 20;
 • atribuire cu operatorul de atribuire: x = 145;
 • afişare (sau alte operaţii): System.out.println(x);

Operatorul de atribuire =

int i = 45;
int j = 6 + 5;
int k = i + j;
System.out.prinln(k);

Pentru a compila şi rula codul de mai sus, acesta trebuie pus în metoda main. Vezi exemplul de la începutul paginii şi înlocuieşte instrucţiunile care se execută acolo cu cele din exemplele de la fiecare tip de date.

Ai grija la operatorii = şi ==. Primul face atribuire, adică modifică valoarea unei variabile, pe când al doilea compară 2 valori.

Reguli de Coding Style

Coding style este un set de reguli prin care programatorii respectă anumite modalităţi de scriere a codului, pentru a fi mai uşor de înţeles pentru cei care citesc codul scris de alţii. Câteva dintre ele sunt:

 • Case Sensitivity - Java este case sensitive, adică face diferența între literele mici și literele mari, ceea ce înseamnă că "hello" şi "Hello" au semnificaţii diferite
 • Numele claselor – prima literă ar trebui să fie literă mare şi restul mici. Dacă o clasă are mai multe cuvinte, acestea vor începe cu literă mare, fără spaţii între ele.
 • Numele metodelor şi variabilelor – toate metodele şi variabilele trebuie să înceapă cu literă mică şi să conţină litere mici. Dacă acestea conţin mai multe cuvinte, celelalte cuvinte vor începe cu literă mare, fără să aibă spaţii între ele. Acest mod de denumire poartă numele de "CamelCase". Examplu: metodaMea sau variabilaMea.

O sa înveţi mai târziu despre metode, dar pentru moment reţine că trebuie să respecţi aceleaşi convenţii ca şi la variabile.

Exerciţii

1. Mai jos ai o secvenţă de cod care îţi exemplifică diversele moduri de folosire a variabilelor. Repară acest cod conform celor învățate mai sus. Vezi apoi exemplul dat ca rezolvare, compară-le şi vezi care ţi se pare mai uşor de citit.

public class VariablesAndNames {
  public static void main(String[] args) {
    int cars, drivers, passengers, cars_not_driven, cars_driven;
    double space_in_a_car, carpool_capacity, average_passengers_per_car;

    cars = 100;
    space_in_a_car = 4.0;
    drivers = 30;
    passengers = 90;
    cars_not_driven = cars - drivers;
    cars_driven = drivers;
    carpool_capacity = cars_driven * space_in_a_car;
    average_passengers_per_car = passengers / cars_driven;

    System.out.println("There are " + cars + " cars available.");
    System.out.println("There are only " + drivers + " drivers available.");
    System.out.println("There will be " + cars_not_driven + " empty cars today.");
    System.out.println("We can transport " + carpool_capacity + " people today.");
    System.out.println("We have " + passengers + " to carpool today.");
    System.out.println("We need to put about " + average_passengers_per_car + " in each car.");
  }
}

Soluţie

Soluţie

public class VariablesAndNames {
  public static void main(String[] args) {
    int cars;
    int drivers;
    int passengers;
    int carsNotDriven;
    int carsDriven;
    double spaceInACar;
    double carpoolCapacity;
    double averagePassengersPerCar;

    cars = 100;
    spaceInACar = 4.0;
    drivers = 30;
    passengers = 90;
    carsNotDriven = cars - drivers;
    carsDriven = drivers;
    carpoolCapacity = carsDriven * spaceInACar;
    averagePassengersPerCar = passengers / carsDriven;

    System.out.println("There are " + cars + " cars available.");
    System.out.println("There are only " + drivers + " drivers available.");
    System.out.println("There will be " + carsNotDriven + " empty cars today.");
    System.out.println("We can transport " + carpoolCapacity + " people today.");
    System.out.println("We have " + passengers + " to carpool today.");
    System.out.println("We need to put about " + averagePassengersPerCar + " in each car.");
  }
}


2. Explică diferenţele de afişare din următorul cod:

int num = 4;
System.out.println(num);
System.out.println("num");
System.out.println(4);

3. Folosind 4 variabile, afişează următorul text. Variabilele sunt subliniate. Alege tipul corespunzător.

My name is __Thomas the Cat__.\\
I am __5__ years old.\\
I chased __5__ mice and ate __2.3__ l of milk.

Soluţie

Soluţie

public class ThomasTheCat {
 public static void main(String[] args) {
  String name = "Thomas the Cat";
  int age = 5;
  int mice = 5;
  double milk = 2.3;
  
  System.out.println("My name is " + name + ".");
  System.out.println("I am " + age + " years old.");
  System.out.println("I chased " + mice + " mice and ate " + milk + " l of milk"); 
 }
}


4. Foloseşte variabile pentru a salva numele, vârstă şi oraşul în care te-ai născut. Afişează apoi un mesaj folosind aceste variabile. Alege tipurile potrivite pentru fiecare variabilă.

5. Se consideră un orar şcolar dintr-o zi de luni. Să se declare 5 variabile pentru materiile preferate pe care vrei să le ai, şi să se afişeze orarul cu ora şi materia la care trebuie să participi.

Resurse

You could leave a comment if you were logged in.