Tipuri de date în Java

Java cunoaşte 8 tipuri de date de bază, sau primitive. Acestea sunt:

Numere

Există 4 tipuri pentru numere întregi şi 2 tipuri pentru numere reale. Diferenţa între aceste tipuri constă în principal în cantitatea de memorie pe care o ocupă şi gama de valori pe care le pot reprezenta.

Numere întregi

Tip Gama de valori
bytede la -128 la 127 (-27 → 27-1)
shortde la -32.768 la 32.767 (-215 → 215-1)
intde la aprox. -2,147 miliarde la 2,147 miliarde (-231 → 231-1)
longîntre - şi + 9,223 milioane de miliarde (-263 → 263-1)

Numere reale

Tip Gama de valori
floatîntre 1.4e-45 şi 3.4e+38
doubleîntre 4.94e-324 şi 1.79e+308

Caractere

Aceste date sunt folosite pentru a afişa text:

Tip Valori
char• un singur caracter Unicode (ex: 's' , 'h' )
• poate fi reprezentat şi ca o valoare numerică (codul Unicode)
String• şiruri de caractere (text); valoarea unui String trebuie să fie înconjurată de ghilimele (ex: "abecedar")
• putem avea şi şiruri goale (ex: "")

String nu este cu adevărat un tip de date primitive, dar vom învăţa mai târziu în ce constă diferenţa.

Valori boolene

Acest tip de date este folosit pentru a reţine valori de adevăr. Are doar 2 stări posibile:

Tip Valori
booleantrue sau false
You could leave a comment if you were logged in.