Prezentarea platformei Eclipse

Crearea şi rularea programelor Java cu ajutorul platformei Eclipse

Eclipse este o platformă multi-scop pentru dezvoltarea de software, scrisă, în mare parte, în limbajul Java, astfel putând rula pe orice sistem de operare actual. Oferă un mediu integrat de dezvoltare (IDE – Integrated Development Environment) pentru diverse limbaje de programare (Java, C/C++, PHP, Python, Perl, Cobol). Baza codului sursă provine din platforma VisualAge dezvoltată de IBM, astfel se explică suportul primit din partea acestei companii. Platforma Eclipse se încadrează în categoria programelor gratuite şi open source. Cea mai recentă versiune poate fi descărcată de pe site-ul oficial, de la adresa: http://www.eclipse.org/downloads/. Printre facilitățile platformei Eclipse merită a fi menționate:

 • crearea şi gestionarea de proiecte;
 • debugging;
 • completarea automată a codului (code completion);
 • automatizări pentru operațiuni des utilizate (redenumire, creare de setters şi getters, completarea automată a secțiunii de import, etc.).

Instalarea JDK

JDK (Java Development Kit) este un pachet de aplicații și librării care sunt necesare pentru dezvoltarea și rularea de aplicații Java.

Daca nu ai deja instalată o versiune de JDK, intră pe site-ul Oracle, secțiunea Downloads, și descarcă ultima versiune de Java SE .

Alege versiunea corespunzătoare sistemului tău:

Instalarea platformei Eclipse

Instalarea platformei Eclipse se poate face urmărind câțiva pași simpli:

 1. Se accesează pagina de download și se identifică ultima versiune de Eclipse lansată.
 2. Eclipse este disponibilă în mai multe pachete, fiecare specializată pe un anumit tip de dezvoltare, în funcție de limbajul de programare folosit sau de tipul de aplicație ce urmează a fi dezvoltat. Dintre aceste pachete noi vom alege "Eclipse IDE for Java EE Developers".
 3. Se va descărca versiunea corespunzătoare sistemului de operare folosit pe mașina locală (Windows 32-bit, 64-bit, Mac, Linux).
 4. După ce s-a încheiat descărcarea completă a fișierului .zip, se va alege un director în care va fi dezarhivat Eclipse. Poate fi de exemplu: C:/Program Files/. În acest director se va dezarhiva Eclipse.
 5. Lansarea platformei se face accesând fișierul eclipse.exe aflat în directorul în care s-a instalat Eclipse.

Interfața de lucru a platformei Eclipse

Mediul de lucru al celor mai populare editoare folosesc următoare structură ierarhică:

|_ Workspace – directorul rădăcină unde vor fi salvate proiectele
 |_ Project – directorul specific unui singur proiect ce va conține fișierele sursă
  |_ File – fișier ce conține codul sursă

Un Workspace conține în general un set de proiecte ce pot conlucra între ele, sau sunt relaționate într-un fel. Un workspace poate conține astfel mai multe proiecte. Poți crea, de exemplu, un workspace pentru proiectele la care vei lucra în timpul acestui precourse, un workspace pentru exercițiile de la curs și un workspace pentru proiectele personale.

Un Project conține un set de fișiere sursă sau diferite resurse (poze, icons, pachete java) necesare rulării proiectului. Un proiect poate fi privit ca o aplicație unitară de sine stătătoare, unde fișierele aflate în componența sa sunt într-o strânsă legătură. Un proiect poate conține deci mai multe fișiere.

Un File reprezintă cea mai mică entitate dintr-un proiect și în cele mai multe cazuri conține cod sursă.

La pornirea mediului Eclipse este cerută calea unui director care va reprezenta spațiul de lucru al platformei (workspace). Aici se vor putea salva proiectele, fișierele, resursele și toate datele necesare rulării proiectelor dezvoltate.

După alegerea directorului pentru workspace se va încărca fereastra Eclipse implicită (Welcome). În această pagină se găsesc referințe către tutoriale de folosire a platformei Eclipse.

După închiderea ferestrei de Welcome se va încărca interfața de lucru Eclipse. Pentru închidere se poate da click pe butonul din dreapta, din mijloc.

Ferestrele vizibile din interfața Eclipse sunt grupate logic în perspective. O perspectivă indică numărul de ferestre vizibile, poziția lor și opțiunile vizibile în aceste ferestre, în funcție de limbajul utilizat în proiectul deschis. Prin instalarea de noi plug-in-uri se pot adăuga noi perspective. Perspectiva curentă se poate schimba de la butoanele dedicate situate în partea dreaptă‐sus a workbench‐ului Eclipse.

În printscreen-ul de mai jos este selectată perspectiva Java. Sunt prezentate de asemenea ferestrele vizibile din perspectiva Java și semnificația lor.

Crearea unui proiect în Java

După ce a fost selectat workspace-ul și a fost închisă fereastra de Welcome s-a încărcat interfața de lucru Eclipse cu perspectiva Java. Workspace-ul însa nu conține niciun proiect. Acesta va trebui creat.

Adăugarea unui proiect noi se face din meniul File → New. Eclipse permite crearea mai multor tipuri de proiecte. Dintre cele disponibile vom alege Java Project dacă dorim crearea unei aplicații Java clasice simple. În cazul în care nu găsiţi Java Project, folosiţi opţiunea other din care selectaţi Java Project.

În următorul screen ni se cere introducerea numelui proiectului. După cum se observă, pe măsură ce este introdus numele proiectului în calea worspace-ului, acesta apare ca și director.

În mod implicit pentru un proiect este creată următoarea structură de directoare:

<directorul_selectat_pentru_workspace>
|_ TestProject
 |_ bin
 |_ src

Această structură de directoare se găsește în directorul selectat pentru workspace la pornirea platformei Eclipse.

TestProject este numele proiectului. Odată cu crearea unui proiect se creează și un director cu același nume cu al proiectului. În directorul src vor fi adăugate fișierele sursă ale aplicației.

Directorul bin va fi folosit de Eclipse pentru generarea în interiorul lui a codului mașină compilat din codul sursă preluat din directorul src.

Adăugarea unei clase noi la proiect

După crearea unui proiect nou, se pot adăuga fișierele ce conțin codul sursă. Clasele dintr-un proiect sunt salvate în directorul src. Este recomandată folosirea pachetelor (package) pentru seturi de clase cu funcționalități asemănătoare.

Adăugarea se face în felul următor:

1. Mouse dreapta pe directorul src

2. Din meniul contextual ce apare se selectează New și apoi Class

3. În fereastra nou apărută se vor introduce pe rând numele pachetului și numele clasei. Numele pachetului este opțional în acest moment; dacă nu se introduce nimic aici, Eclipse va folosi pachetul default (directorul src).

4. Dacă se dorește crearea unei clase ce conține metoda main (cea care este apelată pentru rularea programului), se va bifa opțiunea corespunzătoare, iar metoda main va fi automat generată la crearea clasei. La început veți lucra numai cu clase ce conțin metoda main, deci poți să bifezi de fiecară dată această opțiune.

5. La final se apasă butonul Finish.

Din printscreen-ul de mai sus se pot observa următoarele:

 • În directorul src a fost creat un nou director ce a luat numele pachetului fișierului nou creat, tests.
 • În directorul tests a fost creat fișierul TestClass.java
 • Fișierul nou creat este deschis automat în editorul de cod.
 • Bifând opțiunea de creare a metodei main se observă din cod că aceasta a fost automat generată.
 • În partea dreaptă a perspectivei curente se observă că în fereastra Outline au apărut deja numele clasei și metoda main.

La modul acesta poţi crea orice clasă de care ai nevoie în care să scrii cod. Poţi crea mai multe clase într-un pachet sau proiect, singurele reguli de care trebuie să ţii cont sunt:

 1. nu poţi avea mai multe clase cu aceeaşi denumire
 2. denumirea fişierului trebuie să corespundă cu cea a clasei în care scrii codul
 3. codul efectiv care reprezintă funcţionalitatea programului este scris între acoladele metodei main
 4. Numele clasei trebuie să înceapă cu cu majusculă (ex: "Test", nu "test")

Exerciţiu

Creează o nouă clasă cu denumirea MyFirsClass. Copiază codul de mai jos şi apasă pe săgeata verde din bara de meniu pentru a-l rula.

public class MyFirstClass {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, new programmer!");
  }
}

Acum în consolă ar trebui să vezi textul pe care l-ai scris în cod între ghilimele.

Felicitări! Ai creat primul program în Java!

Observă acum ce elemente conţine programul tău:

 1. o clasă
 2. o metodă
 3. o instrucţiune

Pentru moment, nu îţi face griji pentru primele două. Acestea sunt necesare pentru a rula programele în Java. Tot codul de care ai nevoie îl vei scrie între acoladele care se pun după metodă.

public class MyFirstClass {
  public static void main(String[] args) {
    
    ...YOUR CODE HERE...
    
  }
}

Nu încerca să rulezi codul de mai sus! Va trebui să înlocuieşti …YOUR CODE HERE… cu instrucţiuni valide în Java.

Când scrii cod este posibil să apară erori. Dacă scrii ceva ce Eclipse nu recunoaşte şi nu înţelege ca şi cod executabil, acesta va sublinia linia respectivă cu roşu şi va pune o iconiţă în partea stângă. Este bine să citeşti cu atenţie erorile şi să le înţelegi pentru a le putea corecta uşor.

Cea mai uzuală eroare făcută de noii programatori în Java este omiterea metodei main. Dacă încerci să scrii cod care este în afara acesteia, există 90% şanse să primeşti o eroare! Foloseşte codul de mai sus pentru a corecta această problemă.

Resurse

Discussion

, 2016/05/04 11:32

Nu am vazut ca se si comenteaza aici. Daca intereseaza pe cineva instalarea pe distro-uri Linux bazate pe Ubuntu, 64 biti, vedeti mai jos.

JRE:

sudo apt-get update

sudo apt-get remove openjdk-6-jre

(daca este openoffice instalat, vor ramane/reinstala niste module openjdk-7, dar nu ne afecteaza)

sudo apt-get autoremove

sudo apt-get clean

sudo mkdir -p -v /opt/java/64

cd ~/Downloads

tar -zxvf jre-8u91-linux-x64.tar.gz

sudo mv -v jre1.8.0_91 /opt/java/64

sudo update-alternatives –install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/64/jre1.8.0_91/bin/java" 1

sudo update-alternatives –set java /opt/java/64/jre1.8.0_91/bin/java

Eclipse:

De pe eclipse.org/downloads luati autoinstallerul pentru linux x64. Alegeti Java EE Developers din meniu, conform instructiunilor originale.

Screenshot

You could leave a comment if you were logged in.