Comentarii

Comentariile sunt porţiuni de cod (în general linii întregi) care nu sunt luate în seamă de Java şi nu sunt executate ca şi cod propriu-zis. Acestea ar putea fi folosite pentru:

 • a nu executa anumite instrucţiuni
 • a explica anumite părţi din cod

Acestea sunt de mai multe tipuri în funcţie de scopul lor:

 1. pe o singură linie: încep cu //
 2. pe mai multe linii: între /* şi */
 3. javadoc: între /** şi */

Pentru comentariile pe o singură linie, acestea încep de la simbolul // şi sunt active până la sfârşitul liniei respective.

Comentariile pe mai multe rânduri încep de la simbolul /* şi se termină la simbolul */, ca în exemplul de mai jos. Comentariile javadoc sunt asemănătoare, dar acestea vor fi discutate ulterior.

public class Comments {
 
 public static void main(String[] args) {
  // se declara 2 numere de tipul int
  int nr1;
  int nr2;
  
  // se initializeaza variabilele declarate cu valori
  nr1 = 6; // prima variabila are valoarea 6
  nr2 = 7;
  
  int suma = nr1 + nr2; // se face suma celor doua
  int produs = nr1 * nr2; // se face produsul celor doua
  
  /*
    se vor afisa calculele facute anterior
    pentru cele doua valori de numere
    si cu mesaje adecvate
   */
  System.out.println("suma este " + suma + " iar produsul este " + produs);
  
  /*s-a terminat codul scris*/
 }
 
}

Assignment

Să se comenteze programele la care ai lucrat anterior.

You could leave a comment if you were logged in.